Gerechtsdeskundige

Mevrouw Dewaele is in het nationaal register erkend (EXP90689441).

De gerechtsdeskundige wordt steeds aangesteld door de rechtbank.

Hierbij dient de deskundige de zaak grondig te onderzoeken en zal in een geijkte mini-expertise of volwaardig deskundigenonderzoek de rechtbank adviseren.

De wijze waarop de gerechtsexpert hierbij te werk dient te gaan, is telkens vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek.

Mevrouw Dewaele gekend in het Nationaal Register in de volgende aangelegenheden:

Onroerend goed Afpalingen – erfdienstbaarheden – rooilijnen
Onroerend goed Landmeting en meetkundig schatten
Onroerend goed Muurovername
Onroerend goed Schatting van onroerende goederen
Onroerend goed Staat van bevinding
Openbare werken – Infrastructuur Onteigening
Openbare werken – Infrastructuur Stedenbouwkundige meerwaarde berekening
Openbare werken – Infrastructuur Opmetingen
Openbare werken – Infrastructuur Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Onroerend goed Huur

 

Vragen of wenst u meer info?

Neem contact met ons op voor al uw vragen of om een afspraak te maken.

Neem contact op

Open chat
Stuur ons een bericht
Hallo,

Heb jij vragen voor Landmeetkantoor Dewaele?

Contacteer ons gerust!