Opmetingen

Landmeetkantoor Dewaele voorziet verschillende soorten opmetingen zoals grensbepalingen, muurovernames, opsplitsingen, …

Opmetingen bestaande toestand

Een landmeter kan door een architect, aannemer, bouwheer, particulier, … worden ingehuurd om de bestaande toestand van een perceel, gebouw of een weg op te meten.  de bestaande toestand van het perceel of de woning in beeld gebracht. Met deze opmetingen kan bijvoorbeeld een architect zijn bouwplannen opstellen of kan een tuinnaannemer aan de slag.  Hoofdzakelijk worden deze opmetingen gebruikt bij verkavelingen of bouwaanvragen.

Hoogteprofielen

Hoogteprofielen worden opgemaakt door het opmeten van de hoogtes van terreinen. Deze worden dan doormiddel van een digitaal terreinmodel in kaart gebracht waarmee men langse en dwarse doorsnedes kan maken. Dit voornamelijk om een reliëf in kaart te brengen of om grondverzetten te bepalen.

Gevelaanzichten

Zoals het woord reeds zegt worden aanzichten van de gevels in kaart gebracht. Hierbij wordt afhankelijk van de graad van detail ramen en raamomkaderingen als volledige sierornamenten opgemeten en planmatig in beeld gebracht. Dergelijke zaken worden vaak toegepast in opdracht van architecten.

3D scanning

Aan de hand van 3D-apparatuur worden plannen opgemeten met een hoge detailgraad. Dit is zowel bruikbaar voor volumes te bepalen, dwarsdoorsneden van woningen, gevelaanzichten, ….

Grensbepalingen/afpalingen

Bij grensbepalingen/afpalingen leggen we de scheidingslijn vast tussen 2 aanpalende eigendommen. Deze scheidingslijn wordt dan door de eigenaars erkend. Indien niet dan wordt dit door een rechter vastgelegd. Wanneer deze is vastgelegd gaat de landmeter over tot het afpalen van de scheidingslijn op het terrein met een betonnen grenspaal, feno-paal, betonijzer, … Als laatste wordt het afpalingsplan opgemaakt.

Muurovernames

Wanneer je een halfopen of gesloten bebouwing wilt bouwen dan wordt er een scheidingsmuur gemeen gemaakt. Dit wordt gedaan met een muurovername waarbij de aanpalende muur en fundering geheel of gedeeltelijk gemeen wordt. Bij een muurovername moet ook de eigenaar van de muur voor de helft van de actuele waarde van de over te nemen muur en grond vergoed worden.

Uitzetwerk voor bouwwerken

Op vraag van de architect of aannemer kunnen assen of bepaalde punten van een gebouw worden uitgezet waarna het voor de bouwvakkers mogelijk wordt om een woning of bouw project te realiseren.

Ook ankers voor staalstructuren kunnen worden uitgezet.

Opsplitsingen

Wanneer een perceel in twee of meerdere delen wordt versneden bjivoorbeeld omdat uw buur een deel van uw tuin wenst aan te kopen dan wordt dit steeds gerealiseerd door middel van een splitsing. Hierbij wordt het af te splitsen deel of in sommige gevallen het geheel opgemeten en in de gevraagde delen versneden. Hierna wordt een precadastratie aangevraagd en krijgen de percelen nieuwe perceelsnummers toegewezen welke kunnen worden opgenomen in de notariële akte.

Verdeling quotiteiten voor het opstellen van basisaktes

Wanneer men bijvoorbeeld een appartementsgebouw opricht, een woning in meerdere entiteiten wil opdelen of een garagepark met verschillende eigenaars wenst op te starten dient met steeds te beschikken over een basisakte. Hierbij wordt de nettobewoonbare oppervlakte in rekening gebracht per entiteit en krijgt deze in functie van het gehele complex quotiteiten/aandelen toegewezen.

Hiermee kunnen dan de kosten verdeelt worden aan de gemene delen. De opmaak van de plannen alsook de berekeningen worden ook door ons kantoor aangeboden.

Interesse in een plaatsbeschrijving

Neem dan nu contact op met de experts van Landmeetkantoor Dewaele voor een locatieve of constructieve plaatsbeschrijving.

Neem contact op

Vragen of wenst u meer info?

Neem contact met ons op voor al uw vragen of om een afspraak te maken.

Neem contact op

Open chat
Stuur ons een bericht
Hallo,

Heb jij vragen voor Landmeetkantoor Dewaele?

Contacteer ons gerust!